Zakelijke informatie

Tarieven
In mijn praktijk hanteer ik hetzelfde uurtarief voor zowel het intakegesprek met ouders/verzorgers, sessies met uw kind, tussentijdse oudergesprekken als ook gesprekken op school (die laatste alleen op uw verzoek). Belt u gerust voor de huidige tarieven. Een eerste telefonisch gesprek wordt niet in rekening gebracht.

Elke sessie met uw kind duurt een uur. Het tarief is inclusief de voorbereiding van elk gesprek of sessie alsmede de verwerking van gegevens achteraf.

Vergoedingen
Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (een deel van) de behandelingen voor integratieve kindertherapie. Dat loopt meestal via de aanvullende verzekering. Of u de kosten vergoed krijgt kunt u bij uw eigen zorgverzekeraar navragen of nakijken in uw polisvoorwaarden.

U kunt ook de website van de Beroepsvereniging voor Kindertherapeuten raadplegen voor een actueel overzicht van verzekeraars die de kosten vergoeden (zie www.vvvk.nl).

Indien de behandelingen niet voor vergoeding in aanmerking komen, kunt u de gemaakte kosten voor kindertherapie als bijzondere ziektekosten aftrekken bij uw belastingaangifte.

Tevens is het mogelijk een coulanceaanvraag in te dienen bij uw zorgverzekeraar met het verzoek om tot vergoeding over te gaan. Ik kan u daarbij helpen.

En tenslotte kan in bijzondere gevallen een vergoeding via de ‘rugzakregeling’ gerealiseerd worden. Zie hiervoor: www.oudersenrugzak.nl of www.pgb.nl

Overige gegevens
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging van en voor kindertherapeuten (VvvK).
Mijn lidmaatschapsnummer is: A10-089

Ik ben tevens ingeschreven in het RBCZ-register (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) als registertherapeut BNG®. Mijn licentienummer is: 409088R. 

Ook ben ik aangesloten bij de SCAG, een onafhankelijke stichting die optreedt als gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg (op basis van de Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg; nummer 11738).


Mijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel is: 50988050

 

 

 opwebsite-logo-Vvvk-kleiner3.jpg     opwebsite-breed-Logo-RBCZ-1612-kleiner1.jpg      SCAG logo-5procent.jpeg