Zakelijke informatie

Tarieven
In mijn praktijk hanteer ik hetzelfde uurtarief voor zowel het intakegesprek met ouders/verzorgers, sessies met uw kind, tussentijdse oudergesprekken als ook gesprekken op school (die laatste alleen op uw verzoek). Belt u gerust voor de huidige tarieven. Een eerste telefonisch gesprek wordt niet in rekening gebracht.

Elke sessie met uw kind duurt een uur. Het tarief is inclusief de voorbereiding van elk gesprek of sessie alsmede de verwerking van gegevens achteraf.

Vergoedingen
Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de behandelingen voor integratieve kindertherapie. Het valt onder de vergoeding van alternatieve/complementaire geneeswijzen. Op de site van de Vereniging van Integraal Therapeuten, www.VIT-therapeuten.nl vindt u meer informatie met betrekking tot vergoedingen. Informeert u altijd eerst bij uw eigen zorgverzekeraar naar de mogelijkheden en voorwaarden voor vergoeding.

U heeft voor de aanmelding van uw kind géén verwijzing nodig en u kunt uw kind dus direct bij mij aanmelden.

Overige gegevens

Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT).
Mijn registratienummer is: 694.21.A.

Tevens ben ik geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), registratienummer 100025233.
Ik ben eveneens ingeschreven in het RBCZ-register (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) als registertherapeut BNG®. Mijn licentienummer is: 409088R, en daarmee val ik onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBCZ. 

Ook ben ik aangesloten bij de SCAG, een onafhankelijke stichting die optreedt als gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg (op basis van de Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg, die op mijn werk van toepassing is; nummer 11738).
Voor informatie over het indienen van een klacht, zie: https://www.scag.nl/producten/cliëntfolder/   
Voor ondersteuning bij het indienen van een klacht, zie: https://vit-therapeuten.nl/clienten/niet-tevreden/

Mijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel is: 50988050

Ten behoeve van uw zorgverzekering zijn de navolgende gegevens ook van belang:
AGB code als zorgverlener: 90042418.

Praktijkcode: 90051205. 

 

4 logoos-website-55.jpg