Werkwijze

Kindertherapie verloopt in het algemeen volgens de hierna volgende stappen:

  • Intake: Voordat ik met de therapie start, vindt eerst een intake gesprek met u plaats. Indien mogelijk met beide ouders/verzorgers om een goed beeld te kunnen krijgen van uw kind. Dit intake gesprek wordt gehouden aan de hand van een door u vooraf ingevulde vragenlijst. Wanneer uw kind wat ouder is kan het intake gesprek ook met u én uw kind samen worden gevoerd. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag van u en uw kind, wederzijdse verwachtingen en geeft u schriftelijke toestemming door middel van een behandelovereenkomst.
  • Onderzoek: Gedurende een aantal wekelijkse sessies onderzoek ik in één op één contacten met uw kind hoe uw kind in elkaar steekt en welke therapie het beste past bij de aard van uw kind. Hierbij maak ik gebruik van verschillende technieken en behandelmethoden zoals gesprekken, visualisaties, ontspanningsoefeningen, teken- en spel opdrachten. Het doel van deze sessies is om een duidelijk beeld te krijgen van het probleem van uw kind en de manier waarop hij daarmee omgaat. In deze sessies gaat het er mij vooral om uw kind beter te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen. Tevens ga ik in deze sessies op zoek naar ‘hulpbronnen’, positieve krachten die ieder kind in zich heeft en die tijdens de therapie kunnen worden ingezet. Een kind geeft zelf vaak aan waar het behoefte aan heeft en op welke manier hij daarbij geholpen kan worden. We zoeken samen naar de oorzaak van het probleemgedrag.
  • Oudergesprek: Na -in principe- vijf sessies heb ik een gesprek met u waarin ik mijn observaties met u deel en mijn behandelplan bespreek. Tevens kunnen eventueel begeleidings en/of communicatie adviezen gegeven worden hoe u uw kind het beste kunt ondersteunen. Inhoudelijke zaken vertel ik pas na toestemming van uw kind.
  • Behandelfase: In deze fase werk ik met name aan de hulpvraag waarbij ik samen met uw kind op zoek ga naar zijn eigen oplossingen, kwaliteiten en mogelijkheden. De duur van het aantal sessies verschilt per kind en hangt ook af van de hulpvraag. Vaak geeft uw kind zelf het moment aan waarop de therapie kan worden afgerond. Soms is een therapie met een beperkt aantal sessies klaar, soms duurt het wat langer. Ik streef er naar om de behandelfase kort te laten duren.
  • Afronding en eindgesprek: Wanneer uw kind weer controle heeft over het probleem en uw kind en u samen verder kunnen, wordt de therapie afgesloten middels een eindgesprek met u.