Wat is Kinder- en Jeugdtherapie

Kindertherapie is een laagdrempelige, kortdurende, speels-creatieve vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar waarbij vertrouwen en veiligheid voorop staan. De therapie helpt uw kind om zelf de problemen aan te pakken.

Grondgedachte

Bij mij staat uw kind met zijn klacht centraal. Ik kijk vanuit verschillende invalshoeken integratief naar uw kind en de klacht. Hierbij maak ik gebruik van diverse therapievormen zoals:

  • oplossingsgerichte therapie (accent op de oplossing i.p.v. op het probleem);
  • systeemtherapie (aandacht voor de plek van uw kind binnen het gezin, school, vrienden);
  • cognitieve therapie (wat zijn de gedachten en gevoelens van uw kind dat bepaald gedrag veroorzaakt bij bepaalde gebeurtenissen);
  • ontspanningstherapie (ontspanningsoefeningen, metaforen, visualisaties);
  • gedragstherapie (aanleren van nieuw gedrag);
  • speltherapie.

De uiteindelijke keuze voor een bepaalde therapievorm (of combinatie) baseer ik op de specifieke eigenschappen van uw kind in relatie tot zijn klacht en zijn belevingswereld. Op deze manier bied ik uw kind een therapie op maat aan.

Elk kind beschikt over eigen hulpbronnen en heeft uiteindelijk voldoende zelfoplossend vermogen in zich. Uw kind heeft als het ware de ‘sleutel’ in zichzelf voorhanden om het probleem op te lossen, maar kan vaak het ‘sleutelgat’ niet vinden.

Mijn doel is dan om samen met uw kind op zoek te gaan naar zijn hulpbronnen en deze weer te activeren, waardoor uw kind gaat geloven in zijn kracht en van daaruit weer kan gaan handelen.

Doordat uw kind gebruik leert maken van eigen hulpbronnen wordt hierdoor een duurzaam verbeterproces op gang gebracht. Door oude patronen los te laten ontstaat ruimte om nieuwe structuren te ontwikkelen. Ander gedrag, andere gevoelens en andere gedachten zullen merkbaar worden.

Belangrijk in dit proces is de samenwerking met u, als ouder van uw kind en soms ook met school. Tips en steun zullen waar mogelijk worden gegeven om het verbeterproces bij uw kind optimaal te laten verlopen.